Resmi Gazete 22 Temmuz 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 22 Temmuz 2022 tarihli ve 31898 sayılı Resmi Gazete’nin detayları muhakkak oldu.

Peki 22 Temmuz 2022 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var?

İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları…22 TEMMUZ 2022 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Yakalama, Gözaltına Alma ve Söz Alma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kümelenme Dayanak Programı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Kontratı Kanunu Yeterince; İşkollarındaki Emekçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına Ait 2022 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Bildiri.

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2022/3 (Değişik İşler), K: 2022/2 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2022/33, K: 2022/67 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/7/2022 Tarihli ve 2021/58970 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları.

Yorum yapın